یکشنبه 3 آبان‌ماه سال 1388

دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani 

هموتوراکس اورژانس مرگ آورHemothorax

 

نوشته :رویا خداداد کارشناس پرستاری از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

ویراستار علمی : دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اورمیه 


تجمع خون در فضای پلوراست. اگر چه ترومای قفسه سینه اغلب منجر به خونریزی در پارانشیم ریه می شود. ریه یک سیستم کم فشار است که می تواند به صورت تامپوناد در درون خود خونریزی نماید اما هموتوراکس معمولاً ناشی از خونریزی عروق دیواره قفسه سینه ومربوط به جریان خون سیستمیک دیواره توراکس یعنی شریان پستانی داخلی ، شریانهای بین دنده ای و یا وریدهای همراه آنهاست. تجمع خون در فضای پلور ممکن است خفیف( کمتر از ml 350) متوسط بین 350 تا 1500 میلی لیتر و شدید (2500-1500 ملی لیتر ) باشد. نوع خفیف امکان دارد بدون علامت باشد نیاز به درمان ندارد چون خون ذب می شود.در حالتهای متوسط و شدید تجمع خون ساختمانهای مدیاستن را به طرف ریه سالم جابجا می کندو تهویه ، بازگشت وریدی و برون ده قلبی کاهش می یابد. ممکن است علایم شوک هموراژیک را از خود نشان دهد.

علائم : علائم پنوموتوراکس + تاکی کاردی – هیپوتانسیون – علائم شوک. علائم پنوموتوراکس ( کاهش صداهای تنفسی کوتاهی تنفس، تاکی پنه و تاکی کاردی) علایم شوک: (هیپوتانسیون، تاکی کاردی ، کاهش برون ده قلبی ، اختلال PH خون آریتمی ، تاکی پنه، کاهش برون ده ادرار، سیانوز محیطی – مهمترین علایم شوک : دست سرد و مرطوب است.)

ملاحظات پرستاری :

جلوگیری از شوک – کم کردن فشار داخل حفره پلور توسط وارد کردن لوله به فضای پنجمین بین دنده ای روی خط میدآگزیلاری –در ناژ باید هر یک ساعت اندازه گیری و ثبت شود. در صورتیکه در 24 ساعت اول بیش از ml 200 درساعت باشد ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد در صورتیکه حجم ترومای زیاد و مقدار خون در دسترس کم باشد می توان از روش اتوترانسفیوژن استفاده کرد.

منابع : برونر سودارث – طب ها رسیون و سیسیل

http://www.rs272.com

http://rs1362.blogdoon.com/

http://rs272.persianblog.ir/

http://rs272.blogfa.com/

http://www.sahand272.blogfa.com/

http://www.rs272.parsiblog.com/

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI