شنبه 7 فروردین‌ماه سال 1389

f_13972006040m_d0692a3.gif

 

سلام: خیلی خوش آمدیدسلام: خیلی خوش آمدیدسلام: خیلی خوش آمدیدسلام: خیلی خوش آمدیدسلام: خیلی خوش آمدید

 

 

سلام دوستان خوب  با ذوق من با دریک جمله:

عید تان مبارک  

Birds_bird_2_prv.gif

دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

ارومیه مرکز همیشه سرسبز وغیور آذربایجان غربی AZERBAIJAN 

rs272@yahoo.com


 

نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی