یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1388


دکترجعفرسیاه چشم


  

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

      سایت پزشکی دکترجعفرسیاه چشم افتتاح شد 

اقراء اولین کلمه ای است که فرشته وحی به پیامبرعظیم الشان حضرت محمد(ص) از طرف خداوند یکتا ابلاغ نمود .چقدر این موضوع دلنشین است که درمیان تمام موجودات زنده عالم فقط و فقط انسان قادربه تکلم و نوشتن هست .حال انصاف است که ازاین قدرت بی انتهای خداوندی استفاده نکنیم. اگراین نوشتن به سلاحی بنام علوم روز نیز مجهز شود واقعا در خورتحسین خواهد بود.زیباتر زمانی است که این نوشتارعجین در اعمالی انسان دوستانه از طرف افرادی مثل پزشکان وپرستاران باشد که سوگند خدمت یه انسانهادرسختترین شرایط زندگی آنهارا به گردن گرفته اند.نمیدانم به این باید گفت سوگند یا خدمت یا تکلیف یا باید در یک کلام بگویم عشق به ذات اقدس خداوند متعال که مارا در بهترین صورت آفریده است .ما پزشکان آنچه راکه دردرمان بیماران انجام میدهیم ، تنهاتوجه وعنایت به رموزخلقتهای وجودی همچون پیچیدگیهای  آناتومی، فیزیولوژی و پاتولوژی  است که در وجود انسانهااز طرف خدا به بهترین صورت نهادینه است .ما تنها خدمت به خلق نمی کنیم بلکه زیبائیهای آفرینش را که در اثرحوداث و بیماریها در روح و جسم انسانهاایجاد شده دوباره سازی میکنیم واز این بابت نیز راضی وشاکر به رضای خالق حق و بیماران رنجوریم .ما پزشکان برخود تکلیف میدانیم که زکات علم خودمان را بصورت آموزش نسل جدید پزشکان وپرستاران وپیراپزشکان جوان بصورت مکتوب ارائه دهیم .امروزه دیگرزمانی نیست که سنتی عمل کرده وتلی از کتاب وکاغذ را انبار یا با خود حمل کنیم .زمانی است که باید ازطریق علوم پیشرفته الکترونیک مثل اینترنت این رسالت را به سر منزل مقصود رسانیم .خود میدانیم راه بسیار سختی در پیش داریم ومیدانیم از دست نااهلان وحسودان نیزدر امان نیستیم .چه بسیار ناآگاهانی که زخمهای کاری وجانکاه در این راه بردل دانشمندان و اندیشمندان کشورمان در قرون گذشته به یادگار نگذاشته اند .ولی چاره ای نیست باید مقاومت کرد و مبارزه با جهل را ادامه داد. دراین راستا پزشکان وپرستاران دلسوز خطه قهرمان پرور و همیشه سبز آذربایجان ایران اسلامیمان مخصوصا آذربایجان غربی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه دست در دست هم داده ودورهم جمع شده اند تا حماسه ای دیگر در عرصه علم و دانش ایجاد ونقش واقعی خود را در کاهش آلام دردهای بیماران و آموزش دانشجویان و علاقمندان رشته های پزشکی و پیراپزشکی ایفا کنند .این سایت که ملاحظه میکنید از این به بعد با مدیریت پزشکی توانمند و دلسوزو آگاه بنام آقای دکتر جعفر سیاه چشم اداره ودر خدمت علم ودانش این مرز وبوم خواهد بود .من بعنوان طراح این سایت از ورود این دانشمند آگاه آذربایجانی به عرصه اینترنت خرسند بوده و به ایشان ازصمیم قلب تبریک وآرزوی موفقیت روز افزون درتمام مراحل زندگیشان رااز خداوند متعال خواستارم .

با سپاس دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره)  ارومیه طراح سایت

http://www.jafarsiahcheshm.parsiblog.com