جمعه 1 آبان‌ماه سال 1388

سختترین کاردنیا کارپزشکان و پرستاران اورژانسهاست 

انتخاب : دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اورمیه 


به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان: براساس نتایج یک تحقیق پنج شغل بعنوان بدترین شغل در دنیا معرفی شدند که در میان انها فعالیت در اورژانس های درمانی به علت فشارهای شدید و حقوق پایین بدترین شغل محسوب می شود.
براساس این گزارش شغل ملوانان و دریانوردان در رتبه دوم شغل های بد قرار دارد که علت ان هم دوری ملوانان از خانواده هایشان در اکثر مواقع، فعالیت در میان اب های خطرناک و احتمال مواجهه ملوانان با دزدان دریایی است.
سی ان ان گفت رانندگی تاکسی به علت مواجهه با جرائم و فشارهای ناشی از ترافیک و فعالیت در گاوداری های به علت سحرخیزی بسیار زود و فعالیت بیش از حد در طول روز و هفته و همچنین حرفه چوب بری به علت دشواری، فعالیت در مکانهای خطرناک و حقوق پایین دیگر مشاغل بد در دنیا محسوب می شوند.

http://www.rs272.com/

http://www.mizan.ir

http://www.sahand272.blogfa.com/

http://www.rs272.parsiblog.com/

WEST AZERBAIJAN  URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI